SaKS: SBO De Vlindertuin

Samen werken aan groei!

De Vlindertuin is een school voor speciaal basisonderwijs, gefundeerd op de katholieke traditie. Onze onderwijsaanpak vindt zijn basis in de overtuiging dat onze school een gemeenschap is waarin we respectvol met elkaar, elkaars mogelijkheden en achtergrond omgaan. Iedereen is welkom, je mag zijn wie je bent. De Vlindertuin verzorgt onderwijs voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Beleef hier onze school.

Veiligheid en structuur

Wij bieden een veilig leer- en leefklimaat, waaraan rust en een duidelijke structuur ten grondslag liggen. Vanuit een veilige basis laten we ieder kind groeien.

Vanuit vertrouwen naar kennisopbouw

Vanuit deze basis is er veel aandacht voor het zelfvertrouwen, het op kunnen doen van succeservaringen en het sociaal-emotionele proces van het kind. Ons onderwijs is gedifferentieerd. Ieder kind is daarbij uniek én volwaardig onderdeel van zijn/haar stamgroep. Wij vieren succes, zowel klein als groot, op sociaal-emotioneel en/of cognitief niveau.

Betekenisvol onderwijs

Ons onderwijs is zo ingericht dat wij aansluiten bij de betekenisvolle belevingswereld van het kind. Wij werken bij voorkeur met thema’s, dit in combinatie met het onderwijs dat wordt vormgegeven door methodes, en verbinden ons onderwijs aan de toepasbaarheid daarvan in de echte wereld. Het werken met hoofd, hart en handen staat centraal. Ons onderwijs sluit aan bij de praktische belevingswereld van de kinderen en is gefundeerd op ervaringsleren: zintuigelijk, met materialen, naar buiten, met ‘doen’ en bewegen.

Samen werken aan groei

Samenwerking begint al bij kinderen in de klas, in de les, met bijvoorbeeld coöperatieve werkvormen. Ieder krijgt een aandeel en wordt zo gestimuleerd om samen zorg te dragen voor een opdracht, voor het behoud van het veilige klimaat en dat iedereen zich prettig voelt en plezier heeft op school. We zijn een onderdeel van een gemeenschap met leerlingen, ouders, leerkrachten en verschillende organisaties en professionals.

Binnen iedere samenwerking gaan we uit van ieders competentie en aandeel. Ieder kind, ouder, collega of andere partij wordt mede-eigenaar van de gezamenlijke inspanning die we leveren om samen verder te komen, om samen sterker te zijn en om samen te werken aan groei.