Ons Team

De leerkrachten vormen het hart van het onderwijs op De Vlindertuin. Hun passie, vakmanschap, pedagogische tact en gevoel voor didactiek maken het verschil. Zij hebben bewust gekozen voor deze vorm van onderwijs. Daarbij maken ze zelf ook een ontwikkeling door: van onderwijzer naar een coachende en lerende leerkracht. Een leerkracht die de onderwijspraktijk voortdurend afstemt op de ontwikkelingsvragen van de leerlingen.

Dit schooljaar richten wij ons op de volgende speerpunten: 
– Werken met hoofd, hart, handen. 
– Het verder ontwikkelen van onze ondersteuningsroute voor de leerkrachten, maar ook voor het kind. 
– Het borgen en werken aan een doorgaande lijn van ons onderwijssysteem. 

De leerlingen van De Vlindertuin hebben veel talenten en mogelijkheden. Op sommige gebieden kunnen zij echter extra ondersteuning gebruiken, om mee te kunnen komen op school en in de maatschappij. Binnen ons onderwijs vinden wij het belangrijk dat er niet alleen gewerkt wordt aan het hoofd, maar ook juist aan het hart en de handen. Als een kind goed in zijn/haar vel zit kan het verder groeien en samen streven wij naar een optimale groei voor het kind.  

Om de zorg nog meer aan te laten sluiten op het kind, maken wij gebruik van een breed ondersteuningsteam in de school. Sommige disciplines zijn direct verbonden aan school, hier zijn voor ouders geen kosten aan verbonden. Andere disciplines (waaronder de logopedist en fysiotherapeut) gebruiken een ruimte binnen de school, maar vallen onder de (aanvullende) zorgverzekering. Behandeling en ondersteuning worden toegespitst op de schoolse situatie en zijn dan ook ondersteunend voor de ontwikkeling van de leerling in de klas. Regelmatig wordt er multidisciplinair overleg gevoerd door de specialisten, de intern begeleider en zorgco√∂rdinator. Doel hiervan is om de zorg op elkaar af te stemmen, met elkaar mee te denken en de behandeling te evalueren. 

Samen met u als ouders werken wij aan de groei van uw kind.