Praktisch

SCHOOLTIJDEN

Op De Vlindertuin hanteren we een continurooster.
De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag:
8.30 uur – 14.15 uur.

Aandacht voor de kinderen vinden we belangrijk. Alle kinderen gaan zelfstandig naar binnen, zodat zij door hun leerkracht worden gezien en welkom worden geheten. We zorgen voor rust in de school door de deuren om 8.20 uur open te zetten, zodat de kinderen rustig naar de klas kunnen lopen. Ouders zien en horen we graag, na schooltijd staat de deur open voor vragen of om even in de klas te komen kijken.

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2022 – 2023

In onderstaande vakantierooster zijn de studie- en administratiedagen reeds opgenomen.

VakantieEerste dagLaatste dag
Zomervakantie 202218-07-202226-08-2022
Herfstvakantie17-10-202221-10-2022
Kerstvakantie26-12-202206-01-2023
Voorjaarsvakantie20-02-202303-03-2023
Pasen10-04-202311-04-2023
Meivakantie27-04-202305-05-2023
Hemelvaart 18-05-202319-05-2023
Junivakantie29-05-202302-06-2023
Julivakantie03-07-202307-07-2023
Zomervakantie 202321-07-202303-09-2023

STUDIEDAGEN

In onderstaand studiedagenrooster staan de studiedagen vermeld, die niet opgenomen zijn in het vakantierooster.

Studiedagen Datum
September12-09 en 13-09-2022
Oktober14-10-2022
November08-11-2022

OUDERRAAD

Op De Vlindertuin is een groep enthousiaste ouders lid van de ouderraad (OR). De ouderraad ondersteunt het team van school bij de extra activiteiten in en om het lesprogramma. Een deel van de activiteiten hangt samen met schoolse activiteiten als de Kinderboekenweek en culturele excursies. Ook festiviteiten zoals de van Sinterklaas, Kerst en Pasen worden mede door de OR georganiseerd. Wij zijn altijd opzoek naar ouders die ons willen en kunnen ondersteunen, je kunt je hiervoor aanmelden bij de directie van de school.

KLACHTENREGELING

Bent u het ergens niet mee eens? U vindt hier onze klachtenregeling.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad, kortweg MR, bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en teamleden (leerkrachten). Zij onderhoudt contact met het schoolbestuur SAKS, en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle SAKS-scholen. De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR heeft een aantal instemmings- en adviesbevoegdheden waar het beleidszaken betreft. Het huishoudelijk reglement ligt op school ter inzage. Vergaderingen van de medezeggenschap zijn altijd openbaar, hetgeen inhoudt dat u altijd welkom bent om aanwezig te zijn.

U kunt in contact treden met de MR via dit mailadres: a.wiersma@saks.nl