Praktisch

SCHOOLTIJDEN

Op De Vlindertuin hebben we een continurooster.
De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag:
8.30 uur – 14.15 uur.

Aandacht voor de kinderen vinden we belangrijk. Alle kinderen gaan zelfstandig naar binnen, zodat zij door hun leerkracht worden gezien en welkom worden geheten. We zorgen voor rust in de school door de deuren om 8.20 uur open te zetten, zodat de kinderen rustig naar de klas kunnen lopen. Ouders zien en horen we graag, na schooltijd staat de deur open voor vragen of om even in de klas te komen kijken.

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2023-2024

In onderstaande vakantierooster zijn de studie- en administratiedagen reeds opgenomen.

VakantieEerste dagLaatste dag
Zomervakantie 202324-07-202304-09-2023
Herfstvakantie23-10-202327-10-2023
Kerstvakantie25-12-202305-01-2024
Voorjaarsvakantie12-02-202423-02-2024
Pasen01-04-202402-04-2024
Meivakantie29-04-202410-05-2024
Pinkstervakantie 20-05-202421-05-2024
Junivakantie24-06-202428-06-2024
Zomervakantie 202419-07-202402-09-2024

STUDIEDAGEN

In onderstaand studiedagenrooster staan de studiedagen vermeld, die niet opgenomen zijn in het vakantierooster.

Studiedagen Datum
Oktober30-10-2023
November07-11-2023
Maart08-03-2024
11-03-2024
April 01-04-2024 en 02-04-2024

OUDERRAAD

Op De Vlindertuin is een groep enthousiaste ouders lid van de ouderraad (OR). De ouderraad ondersteunt het team van school bij de extra activiteiten in en om het lesprogramma. Een deel van de activiteiten hangt samen met schoolse activiteiten als de Kinderboekenweek en culturele excursies. Ook festiviteiten zoals de van Sinterklaas, Kerst en Pasen worden mede door de OR georganiseerd. Wij zijn altijd opzoek naar ouders die ons willen en kunnen ondersteunen, je kunt je hiervoor aanmelden bij de directie van de school.

KLACHTENREGELING

Bent u het ergens niet mee eens? Dan kunt u terecht bij deze site: https://www.saks.nl/over-saks/#vertrouwenspersoon-en-klachtenprocedure

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad, kortweg MR, bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en teamleden (leerkrachten). Zij onderhoudt contact met het schoolbestuur SAKS, en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle SAKS-scholen. De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR heeft een aantal instemmings- en adviesbevoegdheden waar het beleidszaken betreft. Het huishoudelijk reglement ligt op school ter inzage. Vergaderingen van de medezeggenschap zijn altijd openbaar, hetgeen inhoudt dat u altijd welkom bent om aanwezig te zijn.

U kunt in contact treden met de MR via dit mailadres: a.wiersma@saks.nl

Graag stel ik mij voor als MR lid. Sinds 2019 mag ik deelnemen aan de MR als oudergeleding. Mijn naam is Natascha kramer ik heb 1 kind die op de vlindertuin zit. Romy zit in groep 7.

Naast de Mr werk ik in de ouderenzorg als Helpende plus. De reden dat ik in de MR zit is om mee te denken, advies te geven en ook de betrokkenheid bij school. Zodat ik ook namens de ouders stukken in kan brengen en het kan bespreken. De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijke instemmings- of adviesrecht.

Met de gezamenlijke leden van de MR streven we ernaar om de belangen van de ouders en personeel zo goed mogelijk te behartigen.