Introductie

De Vlindertuin is een school voor speciaal basisonderwijs. Onze onderwijsaanpak vindt zijn basis in de overtuiging dat onze school een gemeenschap is van leerlingen met verschillende culturen en geloofstradities die op voet van gelijkwaardigheid met elkaar samenleven.

Leren is geen vanzelfsprekendheid

Wij beseffen dat de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd meer nodig hebben dan alleen cognitief onderwijs. Leren is voor hen niet vanzelfsprekend. Het ontbreekt hen over het algemeen aan vertrouwen (in zichzelf en in anderen) en natuurlijke leergierigheid. Er is dan ook veel aandacht voor sociaal-emotionele vorming.

Hoe we dat doen?

We zijn een school waar warmte, veiligheid en rust voorop staan. Waar we in ons lesaanbod aansluiten op de onderwijsbehoeften van leerlingen (en hen niet overvragen). En waar we gebruik maken van de talenten van de kinderen. Onze belangrijkste taak is om alle kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling zodat zij in de samenleving op een goede en gezonde manier kunnen functioneren.

Gaat dat vanzelf?

Natuurlijk niet. Groei gaat gepaard met vallen en opstaan. Elke dag geven onze leerkrachten hun volle inzet om het beste uit de leerlingen te halen. Dat is een kwestie van geduld hebben, kinderen ruimte geven, creatief zijn in je aanpak, successen vieren. Zo kom je stap voor stap verder. Je zou dat speciaal kunnen noemen. Wij vinden het heel gewoon.

“Groei gaat gepaard met vallen en opstaan.”