Observaties uit de schoolpraktijk

Levenslessen

Dagelijks bespreken we belangrijke onderwerpen in de kring. Dan (maar ook op andere momenten) staan we stil bij blijde en verdrietige gebeurtenissen bij elkaar. Het onderstreept het belang van sociale vaardigheden, wederzijds begrip en empathie. Kortom, de leerling krijgt naast reken- en taallessen ook levenslessen.

Direct in al hun emoties

Onze leerlingen zijn soms gesloten, kwetsbaar en kunnen primair zijn in het uiten van hun emoties. Dat maakt het lesgeven niet altijd even makkelijk, maar wel mooi en dankbaar. Als een kind lekker in zijn vel zit en vrolijk is, dan is dat een grote beloning.

Werken aan zelfvertrouwen

Als rode draad door ons onderwijs loopt het opbouwen van zelfvertrouwen. Een goed pedagogisch klimaat op school en in de klas is hierbij van wezenlijk belang. Dit wordt ondersteund doordat een kind leeftijdsgenootjes ontmoet die hetzelfde zijn. Het voelt dat hij geen uitzondering meer is en dan zie je het groeien.

Creatief zijn

Je wordt als leerkracht uitgedaagd om creatief en flexibel te zijn in je begeleiding en onderwijs. Lukt het niet rechtsom met een oefening of taak, dan probeer je het linksom. Je bent continu bezig om de emoties en sfeer in de klas te peilen en daar je onderwijs op af te stemmen.

Successen vieren

In speciaal onderwijs maak je misschien kleinere leerstappen, maar je maakt ze wel. Doelen stellen en halen, elk kind zoekt erkenning. Het voedt de eigenwaarde. Bij De Vlindertuin mag je je successen vieren.

Voorspelbaarheid zorgt voor rust

Wij willen onze leerlingen een rijke leeromgeving bieden. Dat betekent ook ervaringen buiten de school opdoen. Naar de bibliotheek, het theater, op schoolreisje. Dat kan prima, mits je hen daarop voorbereidt. Voorspelbaarheid creëert overzicht en rust.

‘Ik heb mijn kind weer terug’

Wij proberen kinderen lekker in hun vel te laten zitten en ze weer tot leren te brengen. Meermaals krijgen we reacties als ‘ik heb mijn kind terug’. Dat is een groot compliment voor onze aanpak.